Zapisz podane skale liczbowe w postaci mianowanej oraz podziałki liniowej:
a) 1:12 000 000 1cm - ...... km |_,_,_,_,_|_____|_____|_____|km
b) 1:50 000 1cm - ...... km |_,_,_,_,_|_____|_____|_____|km
c) 1:2 500 000 1cm - ...... km
|_,_,_,_,_|_____|_____|_____|km

1

Odpowiedzi

A) 1:12 000 000
Mianowana : 1cm = 120km
Podziałka liniowa:
0     120  240   360 km
|____|____|____|

b) 1:50 000
Mianowana : 1cm = 0,5km
Podziałka liniowa:
0     0,5     1     1,5 km
|____|____|____|

c) 1:2 500 000
Mianowana: 1cm  = 25km
Podziałka liniowa:
0     25    50     75km
|____|____|____|