Dopasój.!

1.odkrycie ameryki
2.akt supremacji
3. edykt nanteejski
4. wynalazek druku.
5. Noc św Bartłomieja

a.1572
b.1492
c.1450
d. 1598
e.1534


Napisz krotka definicje tych pojec Nie z neta tylko swoimi slowami.!!

1.kolonia
2.manufaktóra
3. hugenota.
4. opriczna
5. merkantylizm
6. plebs


Porownaj(napisz cechy katolikow i protestantow


Katoliocy protestanci
.................. .......................
................ ......................

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T18:59:38+01:00
1b , 2e , 3d , 4c , 5a
Kolonia - jedno z najstarszych miast Niemieckich
Manufaktura - zakład produkcyjny
Hugenoci - francuscy protestanci
Opriczna - polityka Iwana IV Groźnego
Merkantylizm - system poglądów ekonomiczno - politycznych
Plebs - najbiedniejsi mieszkańcy (inaczej plebejusze)

Katolicy:
- uwielbiają Boga, Jezusa, Maryję i św.
- modlą się do do Boga, Jezusa i Maryi
- duchowni nie mogą mieć żony ani dzieci

Protestanci:
- uwielbiają Boga i Jezusa
- modlą się do Boga i Jezusa, Maryję tylko czczą
- duchowni mogą mieć żony i dzieci
  • Enzu
  • Rozwiązujący
2010-02-10T19:07:14+01:00
1b
2e
3d
4c
5a

1.kolonia - własnośc państwa znajdująca się poza jego granicami
2.manufaktura - zakład przemysłowy, w którym produkuje się ręcznie
3. hugenota - francuski protestant (kalwin)
4. opriczna - określenie okresu historii Rosji w latach 1565-1572
5. merkantylizm - poglądy ekonomiczno-polityczne, mówiące że złoto i srebro są równe bogactwu
6. plebs - najbiedniejsza warstwa społeczna w średniowieczu

Prostestanci
tylko wiarą można usprawiedliwic się przed Bogiem
zbawienie przychodzi jako niezasłużony dar, łaska

Katolicy
Uznają papieża
Uznają 3 Świętą