Odpowiedzi

2010-02-10T19:25:30+01:00
Nie napadanie na posła w czasie wizyty .
Słuzenie kobiecie w czasi mszy .
Sprawiedliwa walka .
Dane slowo rycerskie
2010-02-10T19:27:57+01:00
Pasowanie na rycerza. Aby dostąpić tego zaszczytu, należało przede wszystkim odznaczyć się wierną służbą oraz licznymi zaletami. Zbyszko podczas pasowania był ciężko chory, więc jego pasowanie wyglądało inaczej niż nakazywała tradycja. Zgodnie ze zwyczajem przyszły rycerz klękał przed władcą, który dotykał mieczem ramienia pasowanego.
Innym bardzo powszechnym obyczajem były pojedynki na śmierć i życie. W takich potyczkach walczyło dwóch równych sobie rycerzy. Znakiem, który oznaczał wyzwanie do walki, było rzucenie na ziemię rękawicy. Rycerz, który nie chciał okryć się hańbą, musiał ją podnieść. Pojedynki odbywały się na udeptanej ziemi i oczywiście musiały być uczciwe. Zwycięzca pozostawał na miejscu walki przez 24 godziny, gdyż krewni pokonanego mieli prawo do wyzwania go w ramach zemsty. Po upływie tego czasu wygrany zabierał własność przegranego. Przykładowym pojedynkiem w ?Krzyżakach? jest walka Zbyszka i Rotgiera, w której zwyciężył młody polski rycerz.
Kimże jednak byłby rycerz bez swojej damy? Już na początku powieści opisany jest obyczaj ślubowania. Na początku XV w. zachowanie to nie było jeszcze powszechne, u niektóre budziło zachwyt, u innych zdziwienie, byli i tacy, których gorszyło. Rycerz ślubował wierną służbę oraz obronę godności. Dama nie musiała być panną, nie musiała też wyjść za mąż za tego, który jej ślubował. Mimo iż przyrzeczenie nie było zobowiązujące, często kończyło się ślubem. Zbyszko obiecał Danusi, że będzie głosił, że jest najurodziwszą i najcnotliwszą panną. Ślubował także złożyć u jej stóp kilka pawich czubów krzyżackich, by pomścić śmierć jej matki. Danusia zaś dała mu swoje rękawiczki, które młodzieniec przyczepił do hełmu.