Wątek – ciąg zdarzeń o więzi przyczynowo-skutkowej, skupionych wokół jednej postaci lub grupy osób, dotyczących ich wzajemnych relacji. Jest to część składowa fabuły utworu literackiego, filmowego itp. (przy czym sama fabuła może być jedno- lub wielowątkowa).

W utworze może występować wątek główny i poboczne, ale może też być układ kilku równoległych wątków głównych. Pojedynczy wątek może dotyczyć np. miłości, zdrady, rywalizacji, przyjaźni itp.

Odpowiedzi

2010-02-10T19:24:33+01:00
Wątek to ciąg zdarzeń w obrebie fabuły utworu, obejmujący dzieje jednej lub kilku postaci.
57 4 57