Oblicz:
a) 0,21% liczby 1 11/14
b) liczbę o 3% większa od 60
c) liczbę o 8% mniejszą od 7

d) oblicz 5 %₀ liczby 38 mln
e)znajdź liczbę, której 0,05 %₀ wynosi 2
f) jaki promil liczby 150000 stanowi liczbę 30 ?
g) fluor stanowi 0,05% pewnego leku- ile to promili ?:"
h) 2%₀ objętości 8 litrów - ile to cm³ ?
i) 20g - ile to promili masy 5 kg?
j) 6 arów to 15%₀ powierzchni pewnego pola. ile hektarów ma pole ?

2

Odpowiedzi

2009-10-11T16:52:20+02:00
A) 0.21% liczby 1 1 - 100%
x - 0.21%
100x = 0.21 : 100
x = 0.0021
b) 60 - 100%
x - 3%
100x = 180 : 100
x = 1,8
60 + 1,8 = 61,8

c) 7 - 100%
x - 8%
100x = 56 / 100
x= 0.56
7 - 0.56 = 6. 44

d) 5% z 38 mln. 38 - 100%
x - 5%
100x = 190 : 100
x = 1,9
e) 0.05 = 2
0.10 = 4
0.15 = 6
100 = 40
Ta liczba wynosi 40
3 5 3
2009-10-11T17:03:25+02:00
A) 0,21% liczby 1 11/14
0,21%*25/14 = 0,0021*25/14= 3/800= 0,00375

b) liczbę o 3% większa od 60
3%*60=0,03*60= 1,8
60+1,8=61,8
c) liczbę o 8% mniejszą od 7
8%*7=0,08*7=0,56
7+0,56=7,56
d) oblicz 5 %₀ liczby 38 mln

0,05*38mln = 0,05*38 *10(do6)= 19*10(do5)
e)znajdź liczbę, której 0,05 %₀ wynosi 2
0,05%-2
100%-x
0,05%x = 200% /:0,05
x = 4000f) jaki promil liczby 150000 stanowi liczbę 30 ?
Promil czyli 0,1%
150000*promil =30
promil = 1/5 *10(do -3)
g) fluor stanowi 0,05% pewnego leku- ile to promili ?:"
0,05 *10 % = 0,5 %
bo promil =0,1 % czyli 1 %=10 promili
h) 2%₀ objętości 8 litrów - ile to cm³ ?
2%*8l = 0,02*8l= 0,16 l= 0,16*10³cm³= 160 cm³
i) 20g - ile to promili masy 5 kg?
5 kg = 5000g
5000g:20g = 250
więc 20g = 1/250 z 5kg
0,25 % = 20g
2,5 promila =20g
j) 6 arów to 15%₀ powierzchni pewnego pola. ile hektarów ma pole ?
6a -15%
x - 100%
600%a =15%x
x = 40a = 0,4ha 1ha=100a = a =0,01ha
3 2 3