Odpowiedzi

2009-10-11T17:02:39+02:00
Q=Q₁+Q₂+Q₃
Q₁=Lm ciepło pobrane przez lód podczas topnienia
L-ciepło topnienia lodu
Q₁=340000J/kg×2kg
Q₁=640000J=640kJ
Q₂=mcΔt -ciepło potrzebne na ogrzanie wody do 100⁰C
c-ciepło właściwe wody
Q₂=2kg×4200J/kgK×100⁰C
Q₂=840000J=840kJ
Q₃=mR- ciepło pobrane podczas parowania
Q₃=2260000J/kg×2kg
Q₃=4520000J=4520kJ
Q=6040kJ