Rozwiąż reakcje zobojętniania
Równanie jonowe i jonowe skrócone do tego przykładu również

HNO3 + NH4OH
H2S + NH4OH
H3PO4 + NH4OH
H2SO4 + NH4OH
H2SO3 + NH4OH
H2CO3 + NH4OH

HNO3 + NA OH
H2S + NA OH
H3PO4 + NA OH
H2SO4 + NA OH
H2SO3 + NA OH
H2CO3 + NA OH


HNO3 + KOH
H2S + KOH
H3PO4 + KOH
H2SO4 + KOH
H2SO3 + KOH
H2CO3 + KOH

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T21:32:36+01:00
HNO3 + NH4OH=NH4NO3+H2O
H+ + NO3- + NH4+ + OH-= NH4+ + NO3- + H20
H+ + OH-=H2O
H2S + 2NH4OH=(NH4)2S+2H2O
2H+ + S2- + 2NH4+ + 2OH-= 2NH4+ +S2- + 2H2O
2H+ + 2OH-= 2H2O
H3PO4 + 3NH4OH=(NH4)3PO4+3H2O
3H+ +PO43- +3NH4+ +3OH-=3NH4+ +PO43- + 3H2O
3H++3OH-=3H2O
H2SO4 + 2NH4OH=(NH4)2SO4+2H2O
2H+ +SO42- + 2NH4+ + 2OH-= 2NH4+ + SO42- + 2H2O
2H+ + 2OH-= 2H2O
H2SO3 + 2NH4OH=(NH4)2SO3+2H2O
2H+ +SO32- + 2NH4+ + 2OH-= 2NH4+ + SO32- + 2H2O
2H+ + 2OH-= 2H2O
H2CO3 + 2NH4OH=(NH4)2CO3+2H2O
2H+ +CO32- + 2NH4+ + 2OH-= 2NH4+ + CO32- + 2H2O
2H+ + 2OH-= 2H2O

HNO3 + NaOH=NaNO3+H2O
H+ +NO3- + Na+ + OH-= Na+ + NO3- + H2O
H+ + OH-=H2O
H2S + 2NaOH=Na2S+2H2O
2H+ + S2- +2Na+ + 2OH-=2Na+ + S2- + 2H2O
2H+2OH-=2H2O
H3PO4 + 3NaOH=Na3PO4+3H2O
3H+ +PO43- +3Na+ +3OH-=3Na+ +PO43- + 3H2O
3H++3OH-=3H2O
H2SO4 + 2NaOH=Na2SO4+2H2O
2H+ +SO42- + 2Na+ + 2OH-= 2Na+ + SO42- + 2H2O
2H+ + 2OH-= 2H2O
H2SO3 + 2NaOH=Na2SO3+2H2O
2H+ +SO32- + 2Na+ + 2OH-= 2Na+ + SO32- + 2H2O
2H+ + 2OH-= 2H2O
H2CO3 + 2NaOH=Na2CO3+2H2O
2H+ +CO32- + 2Na+ + 2OH-= 2Na+ + CO32- + 2H2O
2H+ + 2OH-= 2H2O


HNO3 + KOH=KNO3+H2O
H+ +NO3- + K+ + OH-= K+ + NO3- + H2O
H+ + OH-=H2O
H2S + 2KOH=K2S+2H2O
2H+ + S2- +2K+ + 2OH-=2K+ + S2- + 2H2O
2H+2OH-=2H2O
H3PO4 + 3KOH=K3PO4+3H2O
3H+ +PO43- +3K+ +3OH-=3K+ +PO43- + 3H2O
3H++3OH-=3H2O
H2SO4 + 2KOH=K2SO4+2H2O
2H+ +SO42- + 2K+ + 2OH-= 2K+ + SO42- + 2H2O
2H+ + 2OH-= 2H2O
H2SO3 +2 KOH=K2SO3+2H2O
2H+ +SO32- + 2K+ + 2OH-= 2K+ + SO32- + 2H2O
2H+ + 2OH-= 2H2O
H2CO3 + 2KOH=K2CO3+2H2O
2H+ +CO32- + 2K+ + 2OH-= 2K+ + CO32- + 2H2O
2H+ + 2OH-= 2H2O

2 5 2
  • Użytkownik Zadane
2010-02-10T21:43:23+01:00
HNO3 + NH4OH --> NH4NO3 + H2O
H⁺ + NO₃⁻ + NH₄⁺ + OH⁻ ----> NH₄⁺ + NO₃⁻ + H₂O
H⁺ + OH⁻ ----> H₂O

2H2S + 2NH4OH ---> (NH4)₂S + 2H2O
2H⁺ + S²⁻ + 2NH₄⁺ + 2OH⁻ ----> 2NH₄⁺ + S²⁻ + 2H₂O
2H⁺ + 2OH⁻ ----> 2H₂O | :2
H⁺ + OH⁻ ----> H₂O

H3PO4 + 3NH4OH ---> (NH4)3PO4 + H2O
3H⁺ + PO₄³⁻ + 3NH₄⁺ + 3OH⁻ ----> 3NH₄⁺ + PO₄³⁻ + 3H2O
3H⁺ + 3OH⁻ ----> 3H2O | :3
H⁺ + OH⁻ ----> H2O

H2SO4 + 2NH4OH ----> (NH4)2SO4 + 2H2O
2H⁺ + SO₄²⁻ + 2NH₄⁺ + 2OH⁻ ----> 2NH₄⁺ + SO₄²⁻ + 2H2O
2H⁺ + 2OH⁻ ----> 2H2O | :2
H⁺ + OH⁻ ----> H2O

H2SO3 + 2NH4OH ----> (NH4)2SO3 + 2H2O
2H⁺ + SO₃²⁻ + 2NH₄⁺ + 2OH⁻ ----> 2NH₄⁺ + SO₃²⁻ + 2H2O
2H⁺ + 2OH⁻ ----> 2H2O | :2
H⁺ + OH⁻ ----> H2O
H2CO3 + 2NH4OH ----> (NH4)2CO3 + 2H2O
2H⁺ + CO₃²⁻ + 2NH₄⁺ + 2OH⁻ ----> 2NH₄⁺ + CO₃²⁻ + 2H2O
2H⁺ + 2OH⁻ ----> 2H2O | :2
H⁺ + OH⁻ ----> H2O


HNO3 + NaOH ----> NaNO3 + H2O
H⁺ + NO₃⁻ + Na⁺ + OH⁻ ----> Na⁺ + NO₃⁻ + H₂O
H⁺ + OH⁻ ----> H₂O

H2S + 2NaOH ---> Na2S + 2H2O
2H⁺ + S²⁻ + 2Na⁺ + 2OH⁻ ----> 2Na⁺ + S²⁻ + 2H₂O
2H⁺ + 2OH⁻ ----> 2H₂O | :2
H⁺ + OH⁻ ----> H₂O
H3PO4 + 3NaOH ----> Na3PO4 + 3H2O
3H⁺ + PO₄³⁻ + 3Na⁺ + 3OH⁻ ----> 3Na⁺ + PO₄³⁻ + 3H2O
3H⁺ + 3OH⁻ ----> 3H2O | :3
H⁺ + OH⁻ ----> H2O
H2SO4 + 2NaOH --- > Na2SO4 + 2H2O
2H⁺ + SO₄²⁻ + 2Na⁺ + 2OH⁻ ----> 2Na⁺ + SO₄²⁻ + 2H2O
2H⁺ + 2OH⁻ ----> 2H2O | :2
H⁺ + OH⁻ ----> H2O

H2SO3 + 2NaOH ---> Na2SO3 + 2H2O
2H⁺ + SO₃²⁻ + 2Na⁺ + 2OH⁻ ----> 2Na⁺ + SO₃²⁻ + 2H2O
2H⁺ + 2OH⁻ ----> 2H2O | :2
H⁺ + OH⁻ ----> H2O
H2CO3 + 2NaOH ---> Na2CO3 + 2H2O
2H⁺ + CO₃²⁻ + 2Na⁺ + 2OH⁻ ----> 2Na⁺ + CO₃²⁻ + 2H2O
2H⁺ + 2OH⁻ ----> 2H2O | :2
H⁺ + OH⁻ ----> H2O


HNO3 + KOH ----> KNO3 + H2O
H⁺ + NO₃⁻ + K⁺ + OH⁻ ----> K⁺ + NO₃⁻ + H₂O
H⁺ + OH⁻ ----> H₂O

H2S + 2KOH ---> K2S + 2H2O
2H⁺ + S²⁻ + 2K⁺ + 2OH⁻ ----> 2K⁺ + S²⁻ + 2H₂O
2H⁺ + 2OH⁻ ----> 2H₂O | :2
H⁺ + OH⁻ ----> H₂O

H3PO4 + 3KOH --- > K3PO4 + 3H2O
3H⁺ + PO₄³⁻ + 3K⁺ + 3OH⁻ ----> 3K⁺ + PO₄³⁻ + 3H2O
3H⁺ + 3OH⁻ ----> 3H2O | :3
H⁺ + OH⁻ ----> H2O

H2SO4 + 2KOH ---> K2SO4 + 2H2O
2H⁺ + SO₄²⁻ + 2Na⁺ + 2OH⁻ ----> 2Na⁺ + SO₄²⁻ + 2H2O
2H⁺ + 2OH⁻ ----> 2H2O | :2
H⁺ + OH⁻ ----> H2O

H2SO3 + 2KOH ---> K2SO3 + 2H2O
2H⁺ + SO₃²⁻ + 2K⁺ + 2OH⁻ ----> 2K⁺ + SO₃²⁻ + 2H2O
2H⁺ + 2OH⁻ ----> 2H2O | :2
H⁺ + OH⁻ ----> H2O

H2CO3 + 2KOH ----> K2CO3 + 2H2O
2H⁺ + CO₃²⁻ + 2K⁺ + 2OH⁻ ----> 2K⁺ + CO₃²⁻ + 2H2O
2H⁺ + 2OH⁻ ----> 2H2O | :2
H⁺ + OH⁻ ----> H2O
14 3 14