Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne
Przekształć iloczyny na sumy
a) 3(a-2)
b) -4(x+y)
c) -5_-x+1)

2 Zapisz w jak najproszczej postaci
2x(x-5)-3(x Kwadrat -2x)+(x-2)x
a(a+b+c)-b(a-b+c)-c(a-b-c)
x(x<2>+2x+1)-(-4x<3>+8x<2>-6):2
<2> i <3> tzn do kwadratu lub sześcian

3

Odpowiedzi

2010-02-10T20:52:27+01:00
2010-02-10T20:53:45+01:00
1a.)3a-6
b.)-4x-4y
c.)5x-5

2.2x kwadrat-10x-3x kw.+6x+x kw.-2x= -6x
a kw. + ab +ac - ab + b kw. -bc -ac +bc + c kw. =akw.+bkw. +ckw.

x<3>+2x<2>+x +(4x<3>-8x<2>+6):2 = x<3>+2x<2>+x + 2x<3>- 4x<2>+3 = 3x<3> - 2x<2> +x +3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T22:25:48+01:00
Zadanie 1.
a) 3a - 6
b) -4x - 4y
c) 5x - 5

Zadanie 2.
-6x
a<2> + b<2> + c<2>
3x<3> - 2x<2> + x + 3