Odpowiedzi

2010-02-11T00:41:14+01:00
A)
38 125 479 ludzi : 312 679km²≈122 osób/km²
(znaczek ≈ oznacza "około")
Odp: Gęstość zaludnienia Polski wynosi około 122 osoby na 1km².
b)
2 203 595 ludzi : 18 310km²≈120osób/km²
Odp: Gęstość zaludnienia województwa pomorskiego wynosi około 120 osoby na 1km².

c)
251 844 ludzi : 135,14km²≈1864osób/km²
Odp: Gęstość zaludnienia Gdyni wynosi około 1864 osoby na 1km².

d)
312 679 km²:100%=18 310km²:x (trzeba to napisać w formie ułamków i potem wychodzi:)
312 679x=1 831 000% |:312 679
x≈5,86%
Odp: Powierzchnia województwa pomorskiego to około 5,86% powierzchni całej Polski.

e)
312 679 km²:100%=135,14km²:x (to też trzeba to napisać w formie ułamków)
312 679x=13 514% |:312 679
x≈0,04%
Odp: Powierzchnia Gdyni to około 0,04% powierzchni całej Polski.

f) (135,14km²=13514ha)
UŻYTKI ROLNE:
-udział procentowy: 17,3%
-powierzchnia w ha: 2337,922 ha

LASY:
-udział procentowy: 46,1%
-powierzchnia w ha: 6229,954 ha

TERENY KOMUNIKACYJNE:
-udział procentowy: około 9,65%
-powierzchnia w ha: 1304 ha

TERENY MIESZKANIOWE:
-udział procentowy: około 10,99%
-powierzchnia w ha: 1485 ha

TERENY PRZEMYSŁOWE:
-udział procentowy: 3,1%
-powierzchnia w ha: 418,934 ha

POZOSTAŁE:
-udział procentowy: około 12,90%
-powierzchnia w ha: 1743 ha