Zadania z testów przygotowujących do olimpiady z biologi. Jeżeli ktoś zna odpowiedź chocby na jedno proszę pisać.
1. O równomiernym rozmieszczeniu na pustyni uboczka trójzębnego decyduje
a)brak gatunków konkurencyjnych na zasiedlanym terenie
b) dużo wolnej przestrzeni
c) pustynne burze roznoszące nasiona rośliny
d) substancje wydzielane przez korzenie rośliny, a hamujące rozwój innych roślin

2)Tu jest tabelka. Ale głównie chodzi mi o to co to jest za toksyczny związek który gromadzi się w tkance tłuszczowej, a u ptaków wytwarza cienką skorupkę na jajku. Skutkami jest pękanie jaj podczas wysiadywania co wpływa a ograniczenie rozmnażania.

3)Wpisz nazwę parku narodowego, z którym związane jest podane określenie:
a) 'polska sawanna'
b) 'ptasi raj' (Kampinoski PN??)
c) 'szafirowe jeziora'
d) karpacka puszcza
e)polska Amazonia

4. Jaki to park narodowy
Na przełomie lat 10 i 80 XX wieku na skutek zanieczyszczeń przemysłowych ginęły tu lasy. Osłabione przez kwaśne deszcze zaatakowane zostały przez szkodniki; wskaźnicę modrzewianeczkę i korniki. Wymarło wtedy 570 ha lasów tego parku narodowego.

5. Co to jest?
a)Te ciekawe ssaki stawiają na przemian obie prawe i obie lewe nogi, dobrze pływają a nawet nurkują. Można je spotkać w Kampinoskim PN.
b) Należy do ptaków brodzącym. Z głośnym krzykiem odgania i atakuje każdego, kto pojawi się w pobliżu jego gniazda, dlatego inne ptaki chętnie zamieszkują w jego sąsiedztwie. Można go potkać w Biebrzańskim PN. (łabędź krzykliwy??)
c) Roślina ta występuje w miejscach dosyć płytkich, gdzie czerpie CO2 z osadów dennych. Zobaczyć ją można w PN Bory Tucholskie. Jej liście tworzą rozetkę, niewielkie kwiaty wzniesione są ponad wodę.
d) Roślina ta to pionierski gatunek trawy rosnący na piaskach. Bardzo długie korzenie i podziemne rozłogi to jej cechy przystosowawcze. Kiedy piasek przestaje ją zasypywać stopniowo ginie. Występuje w Słowińskim PN. (piaskownica zwyczajna??)

6. Wypisz różnice w wyglądzie brzozy czarnej i brzozy brodawkowej.
-Kora (barwa)
-ustawienie gałezi w stosunki do pnia pod kątem ...

7. Tak zwany "polski program" ochrony ginących gatunków opiera sie na
a) pozyskiwaniu zwierząt do introdukcji z ogrodów zoologicznych
b) pozyskiwaniu zwierząt z procesu klonowania przy udziale banku genów
c) ściśle zaplanowanych corocznych odstrzałach
d) zlikwidowaniu drapieżników zagrażających ginącym gatunkom

8. Minimalną koneiczną do przerwania gatunku pulę genową może zapewnić populacja rysia licząca
a)350 osobiników
b)400
c)500
d)1000

9. Oceń prawdziwość stwierdzeń
a) Korytarze ekologiczne umożliwiają przemieszanie się osobników poszczególnych gatunków między rozerwanymi siedliskami
b) korytarze ekologiczne umożliwiają wymianęgenów między populacjami
c) korytarze ekologiczne umożliwiają poruszanie się gatunków różnych populacji po ruchliwych ciągach komunikacyjnych
d) korytarze ekologiczne umożliwiają ograniczenie przemieszczania się osobników jednej populacji
e) korytarze ekologiczne umożliwiają przemieszczanie się osobników w rytmice dobowej i sezonowej.
Jakby mi ktoś mógł napisać w prosty sposób co to są te korytarze ekologiczne...
10. Miejsce, które nie pozwala organizmom na normalny rozwój i dłuższy pobyt, ale umożliwia przebycie nieprzyjaznej strefy i wymiane osobników między populacjami to
a) rewir
b) siedlisko pomostowe
c) korytarz ekologiczny
d) otulina
11. Jakie owady Pustyni Błędowskiej ukryte są w opisach
a) jest drapieznym owadem, jego nazwa to kombinacja nazwy młego pożytecznego owada i dużego drapieżnego ssaka
b) nazwa ta określa gatunek szarańczaka i gadatliwej dziewczyny
c) drapieżny owad atakujący pszczoły miodne. nazwa zasugerować by mogła że dźwiga wielkieciężary ale w rzeczywistości tak nie jest (taszczyn??)

12.Ustal które z wymienionych zabiegów stwarzają warunki korzystne a które niekorzystne dla rozwoju pełnika europejskiego (wpisujcie K i N)
a)intensywna gospodarka łąkowo-pastwiskowa
b)intensywne nawożenie mineralne
c)wielokrotne koszenie i spasanie runi
d) koszenie raz w roku runi trawistek
e)pozostawianie dużej ilości skoszonej runi trawiastej na pokosach aż do samoczynnego rozłożenia się

13.Oceń prawdziwość zdań
a) Kwiaty pełnika europejskiego są wielopręcikowe (prawda?)
b) Pełnik europejski jestbyliną (prawda)
c) w górach, gdzie panuje bardziej wietrzna pogoda niż na nizinach, wiatropylny pełnik na bardzo dobre warunki do rozmnażania
d) jego dłoniasto-pierzaste liście osadzone są na łodysze na długich ogonkach, w odróznieniu od liści odziomkowych które są siedzące

14. Pełnik europejski nazywany jest różą północy ze względy na
a) obecność kolców na łodydze
b) intensywnie czerwony kolor kwiatów
c) wygląd kwiatu przypominający różę
d) szerokie zastosowanie w ogrodnictwie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T23:28:17+01:00
Zad.14.
Pełnik europejski nie posiada kolców, ma żółty (a nie czerwony) kolor, jego zastosowanie w dziedzinie ogrodnictwa jest nieznaczne. Jednak jego kwiat rzeczywiście przypomina wyglądem różę.
Odp.C
2 2 2