Odpowiedzi

2010-02-10T23:18:41+01:00
-Kwestorzy to urzędnicy, którzy zarządzali finansami państwa, pobierali podatki.

-w 202 r.p.n.e. miała miejsce wojna w Zamie. (wojny punickie[z Kartaginą])

-Powstanie Spartakusa było największym niewolniczym powstaniem w czasach rzymskich. Do wystąpienia o wolność skłoniła gladiatorów pogarszająca się sytuacja niewolników. W I i II wieku p.n.e. w wyniku ekspansji terytorialnej ich liczba znacznie wzrosła. Wcześniej zdobywano ich głównie w czasie wypraw wojennych, w tym czasie jednak kwitł już handel ludźmi wewnątrz państwa. Niewolnik został sprowadzony do poziomu "mówiącego narzędzia". Pan miał nad nim całkowitą władzę i decydował o jego życiu i śmierci, co często prowadziło do okrutnego traktowania.

- utrata przez Kartaginę Sycylii oraz Sardynii i Korsyki. Kartagina zobowiązana była do zwolnienia jeńców wojennych i zapłacenia kontrybucji.

-Juliusz Cezar doszedł do władzy, ponieważ podbił Galię, jako wybitny wódz zyskał uznanie wśród żołnierzy.

:)

3 1 3