Błagam , rozwiążcie mi szybko zadanie!!!!!
Zadania na zastosowanie twierdzenia pitagorasa:

1. W trójkącie równoramiennym podstawa ma długość 8 cm , a wysokość pierwiastek z 20 ( nie mam tego symbolu na kompie). Oblicz długość ramion tego trójkąta.

2. Przekątne rombu mają długości 12 cm i 16 cm. Oblicz długość bpoku tego rombu.

3. Oblicz średnicę okręgu wpisanego w sześciokąt foremny o boku długości 2 cm. (skorzystaj ze wzoru na wysokość w trójkącie równobocznym)

4. Trapez prostokątny ma podstawy długości 5 i 9 cm, a dłuższe ramię 5 cm. Oblicz pole i obwód tego trapezu.

5. Dom ma wysokość 3,5 m. Drabina długości 4m opiera się o podłoźe w odległości 1m od ściany budynku. Czy koniec drabiny sięgnie powyżej górnaj krawędzi ściany domu?

6. Na trawniku w kształcie trapezu równoramiennego, w którym 3 boki mają 50 dm a czwarty ma długość 110 cm zamieszkuje mniszek lekarski. Oblicz, jaka byłaby liczebność populacji ,mniszka learskiego na całym trawniku, gdyby przyjąć zagęszczenie 30 roślin na metr kwadratowy ?

7. Rozkładana drabina ma 2.5 metra długości. Jak szeroko muszą być rozstawione jej nogi, aby sięgała dwóch metrów?

8. 12-metrowy maszt zgiął się w 1/3 wysokości od ziemi. Czy uszkodzony koniiec masztu dosięgnie budynku stojącego na linii upadku w odległości 7m od jego podstawy????


Bardzo was proszę , zależy mi na czasie ;* Z głóry dziękuje.

3

Odpowiedzi

2010-02-11T09:05:58+01:00
2.
12²+16²=x²
144+256=x²
x²=400
x=√400
x=20

4.
P=½*h*(a+b)
P=½*5*(5+9)
P=½*5*14
P=2,5*14
P=3,5

Tyle zdołałam :)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T09:18:22+01:00
1)
h=√20
b=8cm
sz:a=?
a²+b²=c²
√20²+4cm²=c²
20cm+16cm=c²
36cm=c²
c=6cm
Odp.:Ramiona maja dl. 6cm.

2)
e=12cm
f=16cm
Sz:a=?
a²+b²=c²
6cm²+8cm²=a²
36cm+64cm=a²
a=10cm
Odp.: Bok rombu ma dl. 10cm.

4)
a=5cm
b=9cm
c=5cm
h=?
4²+h²=5²
16+ h²=25
h²=9
h=3cm
obw=5+9+3+5=22cm
P=(5+9)×3:2=21cm²

5)
h=3,5m
b=1m
c=4m
3,5²+1²=c²
12,25+1=c²
c=√13,35
c=3,6m
Odp.:Drabina bedzie wystawac poza krawedz budynku.

6)
a=50dm
b=110dm
h=?
30²+h²=50²
h²=140
h=√140
P=(50+110)×√140:2=160√140:2=80√140dm²=0,8√140m²
0,8√140m²×30=24√140
Odp.:na trawniku rosnie 24√140 mniszkow lekarskich.
2010-02-11T09:30:47+01:00
Zadanie 1
4 kwadrat+(pierwiastek z 20) kwadrat= x kwadrat
x=6
odp.ramiona wynosza 6cm


zadanie 2
6 kwadrat+8 kwadrat=x kwadrat
x=10
odp. boki maja miare 10cm


zadanie 3
r=2 pierwistki z 3/2
r= pierwiastek z 3
odp. Średnica wynosi pierwiastek z 3 cm


zadanie 5
4 kwadrat=1 kwadrat +h kwadrat
h= pierwiastek z 15
4>pierwiastek z 15
Odp. tak


zadanie 4
4 kwadrat+h kwadrat=5 kwadrat
h=3
Obwód=3+10+9=22 cm
Pole=(5+9)*3/2=21 cm kwadratowych


zadanie 6
(1,95) kwadrat+hkwadrat=5kwadrat
h=pierwiatek z 21
P=6,1*pierwiastek z 21/2
P=13,5m
13,5*30=405
odp. liczebnos populacji w przyblizeniu wynosi 405


zadanie 7
2 kwadrat+x kwadrat=(2,5)kwadrat
x=1.5
odp.ramiona musza byc oddalone o 3m


zadanie 8
4 kwadrat+x kwadrat=8 kwadrat
x=4 poierwiastki z 3
4pierwiastki z 3<7
odp.Nie

1 5 1