Podaje przykłady obecności chemii w swoim życiu;
· zna szkolną pracownię chemiczną;
· wymienia podstawowe narzędzia pracy chemika;
· zna i stosuje zasady bezpiecznej pracy w pracowni chemicznej;
· dzieli substancje na stałe, ciekłe i gazowe;
· wskazuje przykłady substancji stałych, ciekłych i gazowych ze swojego otoczenia;
· wymienia kilka właściwości substancji;
· zna wzór na gęstość· substancji;
· zna podział substancji na metale i niemetale;
· wskazuje przedmioty wykonane z metali;
· podaje przykłady niemetali;
· podaje właściwości wybranych niemetali;
· sporządza mieszaninę substancji;
· podaje przykłady mieszanin z życia codziennego;
· wymienia przykładowe metody rozdzielania mieszanin;
· definiuje pojęcie reakcji chemicznej;
· podaje co najmniej trzy objawy reakcji chemicznej;
· dzieli poznane substancje na proste i złożone.

1

Odpowiedzi

2010-02-11T14:29:51+01:00
1.W pracowni są ławki,krrzesła,pomieszczenie z substancjami,pomieszczenie ze sprzętem laboratoryjnym itp.
2.Probówki,stojaki do probówek,palniki,łapy,szczypce,statywy,trójnogi,cylindry miarowe,zlewki,parownice,moździerze,kolby,lejki pręciki szklane,krystalizatory,szkiełka zegarkowe
3.No to tak:nie dotykamy niczego bez zgody nauczyciela,nie pijemy,nie liżemy substancji,nie wąchamy i nie dotykamy nieznanych substancji.
4.Czyli??
5.Stałe-ławka,krzesło,drzwi,ciekłe-woda,sok,herbata,deszcz,Gazowe-tlen,azot,para wodna
6.Substancke mają właściwości chemiczne i fizyczne:Barwa,smak,zapach,stan skupienia,gęstość,twardość,aktywnosć chemiczna,palność...
7.Gęśtość jest to stosunek masy substancji do jej objętości d=m:v
8.Metale są pierwiastkami w stanie stałym,ale jest rtęć,są srebrzystoszare lub srebrzystobiałe,mają połysk metaliczny,są kowalne.Niemetale są różnego koloru,mają różne właściwości,występują w stanie ciekłym i gazowym.
9.Magnes,sztućce,kubki
10.Azot,tlen,hel
11.Palny,mała rozpuszczalność w wodzie,nie pali się ani nie podczymuje palenia
12.Woda z piaskiem,herbata z cukrem
13.Herbata z cukrem,powietrze
14.Sendymentacja,Dekantacja,krystalizacja,destylacja,rozdzielacz,destylacja
15.Reakcja chemiczna jest procesem,w którym ciało biorące w nim udział zmienia swoje właściwości.
16.Objawy??Spalanie?
17.Tlen,azot,hel-proste,woda,poiwetrze,piasek z wodą-złożone
1 5 1