Odpowiedzi

2010-02-11T14:54:40+01:00
- stałe konflikty Wielkiego Księstwa Litewskiego z Księstwem Moskiewskim wykazały, że Litwa nie jest w stanie w sposób samodzielny bronić się przed zagrożeniem ze wschodu;
- litewska szlachta (bojarzy) zazdrościła szlachcie polskiej jej przywilejów i swobód politycznych, przeszkodą do ich osiągnięcia byli litewscy możnowładcy, którzy - w przeciwieństwie do sytuacji istniejącej w Polsce - byli wyraźnie uprzywilejowani w stosunku do "zwykłej" szlachty;
- w XVI w. ustrój Litwy bardzo zbliżył się do polskiego: wprowadzono podział administracyjny wzorowany na polskim, a także analogiczne do polskich urzędy (sejmiki, sejm, kasztelanie);
- ostatni z dynastii Jagiellonów, król Zygmunt August, nie mając nadziei na własnego potomka, godził się na zastąpienie unii personalnej unią realną.
27 3 27
2010-02-11T14:55:12+01:00
Unia lubelska - unia litwy z polską

-Oba państwa były słabe i chciały złączyć swoje siły aby stworzyć jeden mocny organizm

-Państwa te były biedne , chciały złączyć swoje dochody

-Poszerzenie z obu państw wojsk

-Powiększenie zwolenników
33 3 33