Odpowiedzi

2010-02-11T15:25:08+01:00
2010-02-11T15:26:13+01:00
A=2,5cm
b=4cm
c=5cm

V=a*b*c
V=2,5cm*4cm*5cm=10cm2*5cm=50cm3 :))

Objetoasc ego prostopadloscianu wynosi 50cm3 :))
2010-02-11T15:29:11+01:00
V=a*b*h
v=2,5cm*4cm*5cm
v=50cm3