Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-11T16:18:02+01:00
4 + 5p -2pw - 2w + 3wp + p = 4 + 6p + 3wp - 2pw - 2w

Zadanie 2
1) 1/3 bdc
-2x
0.5xa
30m

2) pierwszy wagon: 1/2 bc, -7bc, -3/4bc
drugi wagon: -4abc, abc, - 1/3 cab, bca
trzeci wagon: -2b^2c, 06b^2c, -cb^2, b^2c

3) -4x
3xy
-0,6x^2a
-x + 3y
-1 + 4x^2
3a - 2
-1 + 2 1/2x
2010-02-11T16:38:25+01:00
1. 4 + 5p -2pw - 2w + 3wp + p = 4 + 6p - 2pw - 2w
2. b*1/3*d*c = 1/c bcd
(-2)*x*(-1/4)*a= 2,25ax
0,2*x*(-10) = -20x
5m*6m = 30m
3. a) -4abc abc -1/3cab bca
b) -2b²c b²2 0,6b²c
c) -cb² 1/2bc -7bc -3/4bc
4. -4x + 2x - 6x + x -3x = - 13x + 3x = 10x
1/2xy + 1/2xy - xy +3xy = 3xy
x²a - 2x²a + 0,4x²a = -1,6x²a
x + 2y - x - 2y + 3y - x = -2x -y
4x + 3x² - 2 -4x + x² +1 = 4x² -1
a + 1 - a² + 2a + a² - 3 = 3a + 1
5 - 2x + x - 6 + 3x - 1 + 1/2x + 1/2 =
-2 - 0,5x