Odpowiedzi

2011-08-04T11:11:07+02:00

Romantyzm był epoką trwającą na przełomie XVIII i XIX wieku, w Polsce rozwijał się w latach 1822-1863. Znanymi polskimi przedstawicielami tej epoki byli: Juliusz Słowacki (pisał m.in. o patriotyzmie, jego przykładowym dziełem jest ,,Testament Mój''), Adami Mickiewicz (był słynnym romantykiem, napisał m.in. ,,Niepewność'') oraz Cyprian Noriwd (pisał o tęsknocie do ojczyzny). Romantykami europejskimi byli natomiast: Fridrich Schiller (napisał ,,Odę do radości'') oraz Wolfgang Goethe ( jego dziełami są m.in. ,,Cierpienia młodego Wertera'' i ,,Król Olch'') . W romantyzmie szczególną role odgrywały uczucia i emocje, często pisano o patriotyzmie i walkach. Szczególnymi gatunkami literackimi były wówczas: sonety, Ballady oraz dramaty romantyczne.

Komentarz został usunięty