Uczniowie identyfikowali skały wapienne. W jaki sposób można wykonać to zadanie używając 10-procentowego roztworu octu? Napisz obserwacje, wniosek, zapis cząsteczkowy równania reakcji, zapis jonowy, i skrócony zapis jonowy równania reakcji.
Z góry dzięki ;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T15:01:44+01:00
Więc: wiadomo, że stały wiapienne zbudowane są z węglanu wapnia (CaCO3) w przypadku, gdy na ten związek podziałamy kwasem octowym wówczas zaobserwujemy wydzielenie się pęcherzyków gazów, tym gazem jest CO2.
a) obserwacje - obserwujemy rozpuszczanie się skały i pojawienie się pęcherzyków gazu
b) wnioski - reakcja zachodzi, kwas octowy reaguje z CaCO3 zawartym w skale wapiennej z wydzieleniem się CO2. Produktem tej reakcji jest Ca(CH3COO)2.
c) reakcja: 2 CH3COOH + CaCO3 --> Ca(CH3COO)2 + H2CO3 <-- to byłby poprawny zapis, gdyby nie to, że produktem reakcji NIGDY nie może być kwas węglowy, ponieważ automatycznie rozkłada się on na wodę i tlenek węgla (VI). więc zapis reakcji bedzie wygladac tak:
2 CH3COOH + CaCO3 --> Ca(CH3COO)2 + H2O + CO2^
zapis jonowy:
2 CH3COO- + 2 H+ + CaCO3 ---> Ca2+ + 2CH3COO- + H2O + CO2
CaCO3 nie rozpisujemy jonowo, bo nie dysocjuje on w roztworze wodnym na jony, gdyż jest nie rozpuszczalny w niej.
- w reakcji jonowej skroconej pomijamy jony, ktore powtarzaja nam sie po obu stronach rownania... takim jonem bedzie jon CH3COO-
2 H+ + CaCO3 ---> Ca2+ + H2O + CO2
13 4 13
2010-02-12T15:12:52+01:00
Należy zbudować układ doświadczalny,złożony z kolby zamkniętej korkiem z rurką szklaną prowadzącą do wody wapiennej;jest to nasycony w H2O ,wodorotlenek wapnia(zasada wapniowa).Do kolby wprowadzamy skałe wapienną i poddajemy ją reakcji z 10% roztworem kwasu octowego.W kolbie zachodzi reakcja w wyniku ,której powstaje bezbarwny gaz ,powodujący zmętnienie wody wapiennej.W układzie zachodzą reakcje w/g równań:
2CH3COOH +CaCO3=(CH3COO)2Ca+H2CO3.
H2CO3=H2O+CO2-bezbarwny gaz ,który wchodzi w reakcje z wodą wapienną:
Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O;to właśnie jest reakcja charakterystyczna dla skał wapiennych a zmętnienie wody wynika chwilowo z obecności w H2O osadu CaCO3(kalcytu)-węglanu wapnia.
8 4 8