Odpowiedzi

2010-02-11T16:43:05+01:00
Święty Józef jest postacią tajemniczą i fascynującą zarazem. Jakże wielkim musiał być człowiekiem, skoro został obdarzony przez Boga tak ogromnym zaufaniem i wybrany na opiekuna Mesjasza i Jego Matki. Mimo to w Piśmie Świętym znajdujemy zaledwie kilka wzmianek o Nim, nie przytoczono żadnego wypowiedzianego przez Niego słowa, nie podano, ile miał lat, jak zachowywał się wobec swego Podopiecznego. Nie znamy ani czasu Jego śmierci, ani miejsca, gdzie został pochowany. Pozostaje nam zatem jedynie tradycja chrześcijańska, mniej lub bardziej wiarygodne apokryfy i domysły.

Święty Józef od wieków jest wzorem opiekuna rodziny, uczciwej i rzetelnej pracy, cichości oraz pokory, a nade wszystko wzorem zawierzenia Panu Bogu i Jego planom. Zawierzenie to najpełniej ukazane zostało w następującym fragmencie Biblii:
„Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło»” (Mt 1,18-20).
Pismo Święte pisze na temat zaistniałej sytuacji bardzo mało. Jednak biorąc pod uwagę ówczesne zwyczaje i kulturę, a także wyjątkowość Józefa i Maryi, można z dużą dozą prawdopodobieństwa spróbować odtworzyć przebieg wydarzeń z życia Józefa.
2 3 2
2010-02-11T19:20:39+01:00
Józef Sprawiedliwy był sprawiedliwym człowiekiem wobec ludzi.Pomagał im.
2 4 2