Odpowiedzi

2010-02-11T18:37:07+01:00
A) Jaką wysokość ma trójkąt równoramienny o podstawie 12 cm i ramieniu 10 cm ?

wysokość obliczam z twierdzenia pitagorasa :

10²=h²+6²
h²=100-36
h²=64 / √
h=8 cm

Wysokość tego trójkąta wynosi 8 cm.

b) Jaką wysokość ma trójkąt równoboczny o boku długości 10 cm ?

wzór na wysokość trójkąta równobocznego :
a√3/2, gdzie a jest długością boku.
a=10

h = 10√3/2 = 5√3 cm

Wysokość w tym trójkącie wynosi 5√3 cm.
2010-02-11T18:39:29+01:00
Obliczymy z pitagorasa
cwiczenie a i b

dane:
a=12cm
b=10 cm
c=10cm

wysokosc podzieli nam podstawę na 2 identyczne odcinki
12:2=6cm

zatem:

10^=6^+h^
100=36+h^
h^=100-36
h^=64
h=pierwiastekz64 czyli 8

b)
to samo z trojkatem rownobocznym robimy:

10^=5^+h^
100=25+h^
h^=100-25
h^=75
h= pierwiastek z 75 czyli 5 pierwiastkow z 3

^ - kwadrat

Liczę na najlepsze:)