Podstawą graniastosłupa jest trójkąt prostokątny ABC o bokach 5 cm 12 13 cm .
Wysokoś graniastosłupa jest równa przeciwprostokątnej trojkąta ABC.
Oblicz a) sumę długości wszystkich krawędzi
b)pole powierzchni całkowitej c) objętośc

podstawą graniastosłupa jest romb o przekątnych 8 cm i 6 cm oraz boku równym5 cm.Wysokoś bryły jest o 25 procent dłuższa od krótszej przekątnej podstawy. Czy ten graniastosłup jest prawidłowy oblicz pole powierzchni całkowitej i objętośc bryły

podstawą graniastosłupa prostokątnego jest romb o przekątnych 16 cm i 12 cm oraz boku równym 10 cm. Wysokośc graniastosłupa jest o 25 procent krótsza od dłuższej przekątnej podstawy.
czy ten graniostosłup jest prawidłowy
oblicz pole powierzchni całkowitej
oblicz objętośc
prosze z obliczeniami


1

Odpowiedzi

2010-02-11T19:00:55+01:00
A - 5 cm
b - 12 cm
c - 13 cm
h - 13 cm
a)
2xa+2xb+2xc+3xh
2x5+2x12+2x13+3x13= 10+24+26+39=99cm
b)
P= (a+b)xh/2
P= (5+12)x13/2= 17x13/2= 221/2= 110,5cm 2
c) nie wiem
1 1 1