Malbork Castle - tripartite defensive stronghold in the Gothic style with volume of more than 250 000 m³. It consists of a low castle, castle, middle and high castle. This is one of the largest surviving groups of Gothic architecture in the world. The original name of the castle used by the Teutonic Knights sounded Marienburg, a castle of Mary. Since September 14, 1309 to 1457 the castle in Malbork was the seat of the Grand Master of the Teutonic Knights, a monastic state capital city.

przetlumacz ten tekst

1

Odpowiedzi

2010-02-11T19:03:02+01:00
Malborski Zamek - trzyczęściowa obronna twierdza w gotyku z powierzchnią większą niż 250 000 m3. Składa się z niskiego zamka, zamka, środka i wysokiego zamka. To jest jeden z największych przeżywających grup architektury gotyckiej na świecie. Oryginalna nazwa zamku użytego przez Krzyżaków zagrała na Marienburg, zamek Marii. Od 14 września, 1309 do 1457 zamek w Malborku był siedzibą arcymistrza Krzyżaków, klasztorna stolica państwowa.
Dasz naj? ;]