Pomóżcie!!!!!!!

23. Korzystając z poniższych równań reakcji chemicznych, ułóż schemat przemian prowadzący do otrzymania kwasu azotowego(V) :
1. N₂ + 3 H₂ → 2NH₃
2. 4 NH₃ + 5 O₂ → 4 NO + 6H₂0
3. 2 NO + 0₂ →2 NO₂
4. 2 NO₂ + H₂0 → HNO₃

24. Korzystając z poniższych równań reakcji chemicznych, ułóż schemat przmian prowadzących do otrzymania kwasu siarkowego (VI):
1. 4 FeS₂ + 11 0₂→ 2 Fe₂0₃ + 8 SO₂
2. 2 SO₂ + 0₂ → 2 SO₃
3. SO₃ + H₂0 → H₂SO₄

1

Odpowiedzi

2011-10-14T09:11:23+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

23) N2---H2--->NH3---O2--->NO---O2--->NO2---H2O--->HNO3

24) FeS2---O2--->SO2---O2--->SO3---H2O--->H2SO4

1 5 1