Friedrich Schiller- Christoph Friedrich von Schiller (do otrzymania szlachectwa w 1802 roku Johann Christoph Friedrich Schiller) znany jako Friedrich Schiller (ur. 10 listopada 1759, zm. 9 maja 1805) – niemiecki poeta, filozof, historyk, estetyk, teoretyk teatru i dramaturg, przedstawiciel tzw. klasyki weimarskiej. się w Marbach (rejon Stuttgartu) jako syn felczera, J. C. Schillera i jego żony Elżbiety. Dzieciństwo i młodość spędził w ubóstwie, chociaż mógł uczęszczać do szkół. Już w wieku trzynastu lat próbował pisać wiersze i dramaty. Zwróciwszy na siebie uwagę Karola Eugeniusza, księcia Wirtembergii, wstąpił w 1773 r. do Karlsschule Stuttgart, elitarnej akademii wojskowej założonej przez księcia, gdzie podjął studia medyczne i prawnicze, interesując się też dziełami Rousseau i Goethego i dyskutując ze swoimi kolegami szkolnymi klasyczne ideały. Szkołę księcia Karola określano jako "plantację niewolników". W szkole napisał w wieku osiemnastu lat swoją pierwszą sztukę, "Zbójcy" (Die Räuber) o grupie naiwnych rewolucjonistów i ich tragicznym końcu. Przyniosła mu ona sławę – jak wielką, możemy stwierdzić choćby po przytoczeniu faktu, że określano go mianem "niemieckiego Szekspira". W 1780 r. otrzymał posadę lekarza pułkowego w Stuttgarcie.


przetłumaczcie to na niemiecki

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-11T20:04:02+01:00
Friedrich Schiller-Christoph Friedrich von Schiller (dem Adel in 1802 erhalten,) Johann Christoph Friedrich Schiller, als Friedrich Schiller (November 10, 1759, bekannt gestorben. May 9, 1805) - deutscher Dichter, Philosoph, Historiker, Kosmetikerin, Theater-Theoretiker und Dramatiker , ein Vertreter genannt. klassischen Weimar. in Marbach (Stuttgart Region), der Sohn des Heilers, JC Schiller und seiner Frau Elisabeth. Und wuchs in Armut, obwohl er die Schule besuchen konnten. Schon im Alter von dreizehn Jahren versuchte er, Gedichte und Theaterstücke. Erregte die Aufmerksamkeit von Karl Eugen, Herzog von Württemberg im Jahr 1773, trat er in der Stuttgarter Karlsschule, eine militärische Elite-Akademie von Herzog, wo er studierte Medizin und Recht oder Interesse an den Werken von Rousseau und Goethe gegründet, und diskutieren mit ihren Kollegen in der Schule der klassischen Ideale. Prinz Charles Schule bekannt als "Plantage Slave". Die Schule schrieb im Alter von achtzehn Jahren sein erstes Stück, "Räuber" (Die Räuber) über eine Gruppe von Revolutionären und naiv, ihr tragisches Ende. Es brachte ihm Ruhm - so groß, können wir sagen, auch nach der Zusammenfassung der Tatsache, dass es bestimmt einen "deutschen Shakespeare". Im Jahre 1780 erhielt er eine Stelle Regimentsarzt in Stuttgart.
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2010-02-11T21:31:24+01:00
Friedrich Schiller- Christoph Friedrich von Schiller (do otrzymania szlachectwa w 1802 roku Johann Christoph Friedrich Schiller) znany jako Friedrich Schiller (ur. 10 listopada 1759, zm. 9 maja 1805) – niemiecki poeta, filozof, historyk, estetyk, teoretyk teatru i dramaturg, przedstawiciel tzw. klasyki weimarskiej. się w Marbach (rejon Stuttgartu) jako syn felczera, J. C. Schillera i jego żony Elżbiety. Dzieciństwo i młodość spędził w ubóstwie, chociaż mógł uczęszczać do szkół. Już w wieku trzynastu lat próbował pisać wiersze i dramaty. Zwróciwszy na siebie uwagę Karola Eugeniusza, księcia Wirtembergii, wstąpił w 1773 r. do Karlsschule Stuttgart, elitarnej akademii wojskowej założonej przez księcia, gdzie podjął studia medyczne i prawnicze, interesując się też dziełami Rousseau i Goethego i dyskutując ze swoimi kolegami szkolnymi klasyczne ideały. Szkołę księcia Karola określano jako "plantację niewolników". W szkole napisał w wieku osiemnastu lat swoją pierwszą sztukę, "Zbójcy" (Die Räuber) o grupie naiwnych rewolucjonistów i ich tragicznym końcu. Przyniosła mu ona sławę – jak wielką, możemy stwierdzić choćby po przytoczeniu faktu, że określano go mianem "niemieckiego Szekspira". W 1780 r. otrzymał posadę lekarza pułkowego w Stuttgarcie.
1 1 1