Odpowiedzi

2010-02-11T20:59:30+01:00
Na tym linku znajdziesz.

http://zapytaj.com.pl/Category/006,005/2,1344203,zapisz_rownania_reakcji_chemicznych_zachodzacych_na_elektrodach_podczas_elektrolizy_podanych_soli_stopionego_chlorku_litustopionego_chlorku_wapniawodn.html

lub dysocja
a) chlorek litu
LiCl -----> Li + + Cl-
b) chlorek wapnia
CaCl2 ----> Ca 2+ + 2Cl-
c) chlorek bizmutu(III)
BiCl3 ----> Bi3+ + 3Cl-