Odpowiedzi

2010-02-11T20:49:53+01:00
Trójpodział władzy:

ustawodawcza
wykonawcza
sądownicza
2 4 2
2010-02-11T20:51:31+01:00
Ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą
1 4 1
2010-02-11T20:52:35+01:00
Monteskiusz nie był twórcą koncepcji trójpodziału władzy, jednak w nauce ukuł się termin "monteskiuszowski trójpodział władzy"


Monteskiusz wysunął myśl że należy ograniczyć władzę i wprowadzić jej podział. Uważał że należy oddzielić władzę zajmującą się ustanawianiem praw od władzy wprowadzającej w życie jej postanowienia; sądy zaś powinny być całkowicie niezależne od władz państwowych. Dzięki temu sędziowie, nie obawiając się nacisków ze strony władzy, mogliby wydawać sprawiedliwe wyroki.

5 3 5