Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T23:27:36+01:00
- kulturowa - państwo dba i tworzy kulturę narodową poprzez tworzenie i utrzymywanie placówek kulturalno-oświatowych, ochronę zabytków itp.
- prawodawcza - odpowiednie organy władzy państwowej stanowią (tworzą) przepisy prawa, regulujące zachowanie jednostek w społeczeństwie
- gospodarcza - państwo, poprzez możliwe środki, reguluje stosunki gospodarcze pomiędzy jednostkami, oraz pomiędzy jednostkami a organami władzy publicznej; dba o rozwój gospodarki

Powyższe funkcje powinny być realizowane przez współczesne państwo, gdyż stanowią one fundamenty każdego nowoczesnego kraju. Pierwsza funkcja, kulturowa, pozwala na zachowanie kultury i tradycji narodu, tak ważnej dla tożsamości narodowej. Natomiast funkcje prawodawcza i gospodarcza są konieczne dla zachowania porządku publicznego - ich realizacja jest nieunikniona w krajach rozwiniętych, w których zasady zwyczajowe są niewystarczające.
2 3 2