Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T21:55:01+01:00
Pole powierzchni pod wykresem funkcji v(t) jest liczbowo równe drodze, jaką wykonał pojazd. Jak widać przez 20 pierwszych sekund pojazd jechał ruchem jednostajnie przyśpieszonym, potem przez 10s ruchem jednostajnym, a następnie przez 40s ruchem jednostajnie opóźnionym.
Figura wykresu jest trapezem, którego pole powierzchni jest równe:
(20- 0) * [(30-20) + (70 - 0)] : 2 = 20 * 80 : 2 = 800, co odpowiada s=800 m.
Oczywiście zamiast pola trapezu możemy dodać pola 2 trójkątów i prostokąta.
Czas ruchu wynosi t=70s.
Prędkość średnia:
v = s/t = 80/7 ≈ 11,43 m/s