Odpowiedzi

2010-02-12T01:51:56+01:00
Przyspieszeniem a nazywamy wektor przyrostu prędkości przez czas t,w którym ten przyrost nastąpił.
Przyspieszenie jest wektorem o kierunku i zwrocie zgodnym z kierunkiem i zwrotem wektora predkości V.
5 4 5