Przyczyny:
1. Epoka lodowcowa
2. Położenie południowej i pólnocno zachodniej Europy na granicach płyt litosfery,
3. Alepjskie ruchy górotwórcze
4. Stare i sztywne podłoże wschodniej Europy
5. Kaledońskie i hercyńskie ruchy górotwórcze

Skutki:
a) rozległe obszary nizinne wschodniej części Europy
b) Urozmaicone ukształtowanie powierzchni północnej, środkowej i zachodniej części Europy
c) krajobraz jezior, zwgórz morenowych, równin piaszczystych w północnej częsci środkoweji wschodniej Europy.
d) młode góry fałdowe obniżenia śródgórskie i przedgórksie
e) występowanie trzęsień ziemi i zjawisk wulkanicznych w południowej i północno-zachodniej części kontynentu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T22:08:15+01:00