Ważne, plisssss - na jutro... znak * oznacza mnożenie, jakby coś...

Zad.1: Oblicz sprytnie (wyłącz wspólny czynnik przed nawias)
a)12*13-6-26
b)13*49-26*27
c)57²-57*55
Zad.2: Przedstaw sumę 6xy-12x²+24x²y w postaci iloczynu, wyłączając przed nawias: a)2 b)-6 c)3xy

Zad.3: Znajdź
a) długośc boku kwadratu o obwodzie 8c-4d
b) wysokość prostopadłościanu, którego podstawą jest kwadrat o boku długości "a" i którego objętość wynosi 2a³+a²
C) wysokość trójkąta o podstawie "a" i polu 1/2a²-3/2ab

2

Odpowiedzi

2010-02-11T22:41:39+01:00
1.
a) 124
b) 65
c) 114
2.i3. nie na moją głowę !!!xD
3 1 3
2010-02-11T22:58:30+01:00
Zad 1
a)6(2-1)*13(1-2)
b)13(1-2)*49*27
c)57(1-1)*55
Zad 2
a)2*(3xy-6x²+12x²y)
b)-6*(-1xy+2x²-4x²y)
c)3xy*(2-4x+8y)
3 5 3