Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T13:33:01+01:00
Dane:
t = 0,5 s
g = 10[m/s²]
Rozw.:
Całkowity czas ruchu to suma czasu wznoszenia i czasu spadania.
Z kolei czas wznoszenia jest równy czasowi spadania.Czyli
tw = ts = 0,25
Obliczmy maksymalną wysokość z jakiej spadło ciało
h = gt²/2 = 10[m/s²] × (0,25)² / 2 = 0,3125 m
h = V₀²/2g
V₀² = 2gh
V₀ = √2gh (wsztystko po prawej stronie jest pod pierwiastkiem)
V₀ = √2×10[m/s²]×0,3125 m = 2,5 m/s