1.Oblicz siłę wyporu działającą na sześcienną kostkę o krawędzi 5 cm zanurzoną w alkoholu etylowym. Gęstość alkoholu wynosi 791 kg/m3 .

2.w jakiej cieczy zanurzono prostopadłościenną kostkę o wymiarach :2cm, 4 cm i 5 cm, jeśli wartość siły wyporu wynosi 368mN?

3.Oblicz siłę wyporu działającą na nurka pływającego w Morzu Bałtyckim, gdzie gęstość wody latem wynosi 1003,5 kg/m3. Przyjmij, że objętość ciała nurka wynosi 0,06 m3.

4. Pewna ciecz działa na sześcian z ołowiu siłą wyporu o wartości 0,3402 N. Bok sześcianu ma długość 3 cm. Jaka to ciecz?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-12T13:52:50+01:00
1 .
Siła wyporu = objętośc zanurzona * ć. wł. cieczy
2 ,
V = 2 cm*4 cm* 5cm= 40 cm^3
F = 368 mN = 0, 368 N ; przedrostek mili = 1 /1000

g = 10 N / kg = 0,01 N / g

d = ? (gęstość cieczy)

wzór na siłę wyporu :

F = d * V * g ; przekształcam wzór

d = F / V * g

4 .
V = 2 cm * 4 cm * 5cm= 40 cm³
F = 368 mN = 0, 368 N ;
g = 10 N / kg = 0,01 N / g
d- gęstość
d = ?

Wzór na siłę wyporu :

d = F / V * g

d = 0, 368 N / 40 cm³ * 0,01 N /g

d = 0,368 g / 0,4 cm³

d = 0,92 g/cm³

Szukana ciecz to oliwa.
d = 0, 368 N / 40 cm^3 * 0,01 N / g

d = 0,368 g / 0,4 cm^3

d = 0,92 g / cm^3

tą cieczą jest oliwa (olej rzepakowy)

3 .
41 1 41