MATEMATYKA KLASA 6

1. Sprowadź wyrażenie do najprostszej postaci i oblicz jego wartość dla a=0,5 oraz b= (-0,5)

7/8a + 1i 1/8a +b -3a +4b -0,5b =

2.Rozwiąż równania (najpierw wykonaj redukcję wyrazów podobnych). Sprawdź poprawność rozwiązania.

3x + 4x -5x = 6

5x - 2x = 5 - 0,5

-5x + 3 - 0,5 + 2 = 10,5

3.Podane zdania zapisz w postaci równania. Rozwiąż to równanie.

a) Różnica połowy liczby x i podwojonej liczby x jest równa 6
b)Suma podwojonej liczby x, potrojonej liczby x i połowy liczby x jest równa (-22)

1

Odpowiedzi

2010-02-12T14:59:27+01:00
Zad 1.
7/8a+9/8a+b-3a+4b-0,5b = 16/8a-3a+4,5b = 2a-3a+4,5b = -a+4,5b
-0,5+4,5*(-0,5) = -0,5-2,25 = -2,75


Zad 2.
3x+4x-5x = 6
2x = 6 /:2
x = 3

2*3 = 6 POPRAWNIE

5x - 2x = 5 - 0,5
3x = 4,5 /:3
x = 1,5

3*1,5 = 4,5 POPRAWNIE

-5x + 3 - 0,5 + 2 = 10,5
-5x+4,5 = 10,5
-5x = 10,5-4,5
-5x = 6 /:(-5)
x = -6/5

-5*(-6/5) = 30/5 = 6 POPRAWNIE


Zad 3.
a) Różnica połowy liczby x i podwojonej liczby x jest równa 6
0,5x-2x = 6
-1,5x = 6 /:(-1,5)
x = 4

b)Suma podwojonej liczby x, potrojonej liczby x i połowy liczby x jest równa (-22)
2x+3x+0,5x = -22
5,5x = -22 /:(5,5)
x = -4