Do wody o masie mw = 10 kg i temperaturze t1 = 200C wrzucono
kawałek żelaza o temperaturze początkowej t2 = 1000C, na skutek
czego temperatura wody wzrosła do tk = 300C. Oblicz masę żelaza.
Ciepło właściwe substancji znajdziesz w tabeli.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T16:12:57+01:00
Dane:
mH₂O= 10kg
T₁=200°C
T₂=1000°C
T₃=300°C-200°C=100°C
T₄=1000°C-300°C=700°C
cwH₂O=4190 J/kg*K
cwFe=440 J/kg*K

Szukane:
mFe=?

Wzory:
Qpobrane=Qoddane
Q=cw*m*T

Rozwiązanie:
cwH₂O*mH₂O*T₃=cwFe*mFe*T₄
mFe=cwH₂O*mH₂O*T₃/cwFe*T₄
mFe=4190J/kg*K×10kg×100°C÷440J/kg*K×700°C≈13,6kg

Odp. Masa żelaza wynosi około 13,6kg