Odpowiedzi

2010-02-12T17:41:14+01:00
The penultimate part of the saga of the teenage wizard from Hogwarts brings a pleasant disappointment. Lengthy narrative cycle, usually adjusted to the level of spectacle for the little ones, becoming a "Harry Potter and the Half-Blood Prince," David Yates, vigor, and when necessary, appropriate drama. Conservation heroes finally show signs of psychological complexity, but not enough to provoke for some deeper interpretation. Potter has already matured in this installment almost 17 years.

He knows that in the struggle with Voldemort plays a key role, and that wittily self-confidence, played. Particularly to girls in love with him. More than half of the movie is nice and very connected with the main theme of mythological fight the evil stalking student teenagers discovering love, emotional turmoil, eroticism. Reasonable, as usual, Hermione (Emma Watson) is beginning to be strangely jealous of Harry's flirtation with a strong and tyrannical Ginny Weasley (Bonnie Wright). On Ron (Rupert Grint) casts spell deliciously sweet Lavender Brown (Jessie Cave) and their amours are by far the funniest part of the film. The rest of the school societies also boldly experimenting with kissing, drinking beer and cream puszy in sporting competitions. Although the young face of Daniel Radcliffe, playing Harry, do not disappear characteristic grimace naive surprise, it feels masculine power, which is a good earnest to the last, where a young man in round glasses will have to deal with Sami-know Kim.

As for magic, the Death Eaters, fighting spells progress in science and mixing potions, all that is and it looks even slightly less than in previous shoddily episodes. Wow, I kept the bloody Asian horror conventions, the sequence in the cave where Harry with Dumbledore trying to find one of the missing Horcruxes. In general, images and special effects are the strong point of "Half-Blood Prince", it's hard just to decide whether this is more thanks to technological progress, and outstanding skill operator Bruno Delbonnel. Ksiązka to Harry Potter
2010-02-12T17:49:27+01:00
Film "Pianist" is biography great music - Szpilmana's Władysław, which, being Jew, he survived II world war. The action of film played in Warsaw.Film tells in ghetto true history of men's life, when they on terrains of Poland entered Germanys.
Main hero was musician. Szpilman had happiness, that he survived, it because whole his family was has taken away was to camp of extermination in Treblince, and from 500.000 Jews holocaust survived little. In they survivals they helped good Poles and the German officer who helped him survivals delivering food.Film shows in the face Jews who were deprived life without scruples, sometimes even laughing Germans' cruelty.
Film received 3 prize of American Movie Akademii - Oskary. The Adrien of Beard played main part If it walks about this actor he pleased this me in this part not really, I am careful, that it was plays him a bit "artificial".If it walks however about only film, then the scenes of manslaughters the most shook me on Jews. Return was impressive also tired continuous hiding to ghetto the only ruins of houses from which became Szpilmana and human bodies. Whole, the scene, she aroused in mniea the sadness over human intolerance and the desire of domination. "Pianist" aroused in me also good emotions I - informed me, as important passion is in life and love to something she - in Szpilmana's case was then music. She permitted him to earn she on rye, but to defeat loneliness also and fear.
According to me "Pianist" is film it which was it been proper to see really, though after this, to they would inform me, as racism is great problem and religious intolerance.
Film this should help us not only to transfer in world, where men perished by somebody's pride and endeavour to power, but understand also, as room is great happiness.
Film "Pianista" jest biografią wielkiego muzyka - Władysława Szpilmana, który, będąc Żydem, przeżył II wojny światowej. Akcja filmu rozgrywała się w Warszawie
Film opowiada prawdziwą historię życia ludzi w getcie, gdy na tereny Polski wkroczyli Niemcy.
Główny bohater był muzykiem. Szpilman miał szczęście, że przeżył, ponieważ całą jego rodzinę wywieziono do obozu zagłady w Treblince, a z 500.000 Żydów holocaust przeżyło niewielu. W przetrwaniu pomogli dobrzy Polacy i oficer niemiecki, który pomógł mu przeżyć dostarczając żywność.
Film pokazuje okrucieństwo Niemców wobec Żydów, których pozbawiano życia bez skrupułów, czasem nawet śmiejąc się.
Film otrzymał 3 nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej - Oskary. Główną rolę zagrał Adrien Brody Jeśli chodzi o tego aktora to niespecjalnie mi się podobał w tej roli, uważam, że jego gra była trochę "sztuczna".
Jeśli chodzi jednak o sam film, to najbardziej wstrząsnęły mną sceny mordów na Żydach. Przejmujący był także powrót zmęczonego ciągłym ukrywaniem się Szpilmana do getta, z którego zostały tylko ruiny domów i ludzkie ciała. Cała, scena, wzbudziła we mniea smutek nad ludzką nietolerancją i chęcią dominacji. "Pianista" wzbudził we mnie także dobre emocje - uświadomiłam sobie, jak ważna jest w życiu pasja i zamiłowanie do czegoś - w przypadku Szpilmana była to muzyka. Pozwalała mu ona zarobić na życie, ale również pokonać samotność i strach.
Według mnie "Pianista" jest filmem, który naprawdę warto zobaczyć, chociażby po to, aby uświadomić sobie, jak wielkim problemem jest rasizm i nietolerancja religijna.
Film ten powinien pomóc nam nie tylko przenieść się w świat, gdzie ludzie ginęli przez czyjąś pychę i dążenie do władzy, ale także zrozumieć, jak wielkim szczęściem jest pokój.