PROSZĘ O ROZWIĄZANIE
A) C₃H₄+......→C₃H₆CL₂
B)C₄H₈+ H₂ →........
C)C₅H₈+.........→C₅H₁₀
D)...C₇H₁₄+ ....O₂→...CO₂+..........
E)C₃H₆+..O₂→....CO+.........
F).......C₈H₁₆+...O₂→.....C+.....
G).....C₂H₄+HBR→........
I)CAC₂+......H₂O→.........


2

Odpowiedzi

2013-01-24T13:56:42+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

A) C₃H₄ + 2HCl ---> C₃H₆Cl₂
B) C₄H₈ + H₂ ---> C₄H₁₀
C) C₅H₈ + H₂ ---> C₅H₁₀
D) 2C₇H₁₄ + 21O₂ ---> 14CO₂ + 14H₂O
E) C₃H₆ + 3O₂ ---> 3CO + 3H₂O
F) C₈H₁₆ + 4O₂ ---> 8C + 8H₂O
G) C₂H₄ + HBr ---> C₂H₅Br
I) CaC₂ + 2H₂O ---> C₂H₂ + Ca(OH)₂

1 1 1
2013-01-24T14:30:56+01:00

A) C₃H₄ + 2HCl > C₃H₆Cl₂
B) C₄H₈ + H₂ > C₄H₁₀
C) C₅H₈ + H₂ > C₅H₁₀
D) 2C₇H₁₄ + 21O₂ > 14CO₂ + 14H₂O
E) C₃H₆ + 3O₂ > 3CO + 3H₂O
F) C₈H₁₆ + 4O₂ > 8C + 8H₂O
G) C₂H₄ + HBr > C₂H₅Br
I) CaC₂ + 2H₂O > C₂H₂ + Ca(OH)₂