Odpowiedzi

2009-10-11T23:23:55+02:00
Odpowiedz C
dlaczego? Delta=b^2 - 4ac
y=1x²-6x+9
czyli delta=(-6)^2 - 4 * 1 * 9=36-36=0
W reszcie wyrozniki są różne od zera
1 5 1
2009-10-11T23:27:48+02:00
Funkcja kwadratowa ma postać y = ax² + bx + c
Δ = b²-4*a*c
Δ₁ = 0² - 4*1*9 = 0-36 = -36
Δ₂ = 0²-4*1*(-9) = 0+36 = 36
Δ₃ = (-6)²-4*1*9 = 36-36 = 0
Δ₄ = 9²-4*1*0 = 36-0 = 36

Poprawna odpowiedź: 3)
5 4 5