Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-12T15:50:52+02:00
USES Crt;
VAR
x,n : integer;
a:array[1..100] of integer;
liczba:interger;
BEGIN
Clrscr;
Write(' podaj z ile liczb chcesz wpisać');
readln(n);
Writeln(' Napisz te liczby, po każdej wciśnij enter');
For x:=1 to n do
If xmod2=0 then liczba:=x/n
Writeln(średnia parzystych liczb = ',liczba);
readln;
End.