1.Gęstość aluminium wynosi 2700 kg/m(sześcienny). Oznacza to, że:
a)1m(sześcienny) aluminium ma masę 2700kg,
b)1m(sześcienny) aluminium ma masę 27g,
c)1m(sześcienny) aluminium ma masę 270g.

2.Jaka jest masa powietrza znajdującego się w pokoju o wymiarach 5mx5mx4m, jeżeli gęstość powietrza jest równa 1300g/m(sześcienny)?
A)1,3 kg
B)13kg
C)130kg
D)1300kg

3. w jakim stanie skupienia ciało łatwo zmienia kształt zachowując swoją objętość?
A) tylko w stałym
B)tylko w ciekłym
C) tylko w lotnym
D) w każdym

4. Wiemy, że im temperatura danego ciała jest wyższa, tym większe są średnie prędkości ruchu jego cząsteczek. Dotyczy to ciał:
A) tylko stałych
B) tylko ciał stałych i ciekłych
C) tylko ciał ciekłych i gazowych
D) ciał stałych, ciekłych i gazowych

2

Odpowiedzi

2010-02-13T11:01:52+01:00
1) a)
2. b) bo 1300 /100=13
2 3 2
2010-02-13T11:04:20+01:00
1.a
2.c bo 5*5*4=100 1300g*100=130000g=130kg
3.b
4.c
1 5 1