Zmieszano 200g 20-procentowego ze 100g 10-procentowego roztworu wodorotlenku potasu. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu .

Wzór prawdopodobnie taki : Cp= m. substancji*100% / masa roztworu


Proszę wszystkie obliczenia .

Daję najlepsze :)

Dzięki :)

2

Odpowiedzi

2010-02-13T14:24:53+01:00
Mr1=200g
Cp1=20%
znaczy, ze
w 200g roztworu jest 40g substancji
ms1=20/100*200=40g

mr2=100g
Cp2=10%
ms2=10/100*100=10g

mr=100g+200g=300g
ms=10+40g=50
Cp=ms*100%/mr
Cp=50*100/300
Cp=16,66666666%=16,6
Odp.powstanie roztwór o stężeniu 16,6 %,
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T16:31:42+01:00
Dane:
Cp1=20%
mr1=200g
Cp2=10%
mr2=100g

Obliczam masę substancji 1

Cp=ms*100%/mr
ms=Cp*mr/100%
ms=20%*200g/100%
ms=40g

Obliczam masę substancji 2

Cp=ms*100%/mr
ms=Cp*mr/100%
ms=10%*100g/100%
ms=10g

Obliczam masę substancji 3:
ms(3)=ms(1)+ms(2)
ms(3)=40g+10g=50g

Obliczam masę roztworu 3:
mr(3)=mr(1)+mr(2)
mr(3)=200g+100g=300g

Obliczam stężenie procentowe(3):
Cp=ms*100%/mr
Cp=50g*100%/300g
Cp=16,67%