Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-13T14:56:17+01:00
REGION-wydzielony obszar różniący się od terenów sąsiednich cechami bądź nabytymi na przestrzeni dziejów.

LICZE NA NAJLEPSZE:)
2 5 2
2010-02-13T15:00:38+01:00
Region jest jedna z podstawowych kategori badawczych spotykanych w naukach geograficznych znaczenie to wynika z podstaw metodologicznych geografii w ktorej przestrzenne przedstawianie zjawisk traktowane jest jako zasadniczy atrybut dyscypliny odróżniający ja od innych nauk

Pojęcie regionu pochodzi etymologicznie z języka łacińskiego i oznacza krainę. Jest szeroko stosowane zarówno w życiu codziennym, jak też w w polityce, gospodarce, administracji, zarządzaniu i poznaniu naukowym. Występuje we wszystkich typach dyskursu, w języku potocznym, medialnym, politycznym, gospodarczym i naukowym. W praktyce życia społecznego użytkownicy tego pojęcia najczęściej przyjmą implicite jego rozumienie i zazwyczaj nie troszczą się o oznaczenie desygnatu stosowanej przez siebie nazwy.
1 3 1
2010-02-13T15:19:47+01:00
Region - umownie wydzielony obszar, względnie jednorodny, różniący się od terenów sąsiednich cechami naturalnymi bądź nabytymi na przestrzeni dziejów.

Cechy różnicujące regiony można podzielić na dwie grupy - naturalne i antropogeniczne. Te pierwsze to najczęściej położenie geograficzne i cechy przyrody ożywionej lub nieożywionej. Istotnymi dla regionalizacji cechami antropogenicznymi bywają najczęściej odrębność językowa, religijna lub etniczna zamieszkującej region społeczności oraz cechy lokalnej gospodarki. Odpowiednio do tego wyodrębnia się:

* regiony naturalne (fizycznogeograficzne), klimatyczne, zoogeograficzne itp.)
* regiony kulturowe (o wspólnych cechach kulturowych),
* regiony gospodarcze (o wspólnych centrach bądź powiązaniach gospodarczych - przemysłowe, rolnicze, itp.),
* regiony administracyjne (wyodrębnione prawnie jednostki administracji terenowej - podział administracyjny).

Regiony wydziela się w celu przestrzennego usystematyzowania materiału naukowego (regionalizacja).
1 5 1