Zredaguj informacje w której użyjesz wszystkich podanych wyrazów. Możesz zmieniać formy fleksyjne. Wypisz wyrazy o najwęższym i najszerszym zakresie znaczeniowym. Który z nich ma najbogatszą a który najuboższą treść?

Mecz, spotkanie, rozrywka, impreza

1

Odpowiedzi

2010-02-13T16:54:52+01:00
Uwaga!
Już niedługo (22.03.2010) będzie miała miejsce rozrywkowa impreza pod gołym niebem, na placu sportowym. Będzie to spotkanie wielu drużyn piłkarskich, które o godzinie 17:00 rozegrają mecz. Serdecznie zapraszamy!
4 1 4