Zadanie 1

Pięć lat temu Ania miała dwa razy mniej lat niż będzie miała za 5 lat. Ułóż równanie pozwalające obliczyć obecny wiek Ani. Rozwiąż te równanie.

Zadanie 2
Jeden z boków prostokąta jest o 3 cm dłuższy, a drugi o 1dm któtszy od boku pewnego kwadratu. Pole prostokąta jest o 170cm2 mniejsze od pola kwadratu. Oblicz obwód tego prostokąta.

3

Odpowiedzi

2010-02-13T17:04:56+01:00
X wiek ani teraz

x-5= 1/2(x+5)

x-5= 1/2x+ 2.5
1/2 x= 7.5
x= 15
2010-02-13T17:05:19+01:00
1. x - wiek Ani teraz

2*(x-5) = x+5
2x-10 = x+5
2x-x= 10+5
x=15

Sprawdzenie
Ania ma teraz 15 lat
5 lat temu miała 10 lat
za 5 lat będzie miała 20 lat
10 to dwa razy mniej niż 20

Odp; Ania ma teraz 15 lat

2. Prostokąt:
bok A: x+3 cm
bok B: y-10 cm
P= Pkwadratu - 170 cm2
O prostokąta = ?
O= 2(x+3)+2(y-10)=Pk - 170

dalej to nie wiem
  • Użytkownik Zadane
2010-02-13T19:06:21+01:00
Zad.1.
x-obecny wiek Ani
x-5-wiek ani 5 lat temu
x+5-wiek Ani za 5 lat
2(x-5)=x+5


Zad.2.
a-bok kwadratu
a+3-I bok prostokąta w cm
a-10 - II bok prostokąta w cm

(a+3)(a-10)=a²-170
a²-10a+3a-30=a²-170
-7a=-140
7a-140
a=20

a+3=23
a-10=10

Obw prostokąta = 2*23 + 2*10= 46+20=66

Obwód prostokąta wynosi 66cm


pzdr, xp