Rozbuduj ładnie zdania:
1.Każdy obywatel może korzystać ze swojej wolności,lecz szanując prawa innych osób.
2.Prawo określa, co jest przestępstwem, i nakłada kary za jego popełnienie.
3.Chroni ono jednak obywatela przed samowolą władz,społeczeństwo zaś przed samowolą jednostek.

1

Odpowiedzi

2009-04-19T19:51:19+02:00
1
2. Prawo określa co jest przestępstwem i nakłada kary za jego popełnione błędy
3.