Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-13T18:24:14+01:00
Średnia arytmetyczna:jest najczęścjej stosowana do obliczania średniej z ocen.
Średnia geometryczna:jest stosowana, gdy zmienna ma rozkład logarytmiczno-normalny.
Średnia ważona:jest stosowana by stwierdzać, że nietóre z rzeczy, które uśredniamy mają jakby większą wagę.
Średnia potęgowa:jest pierwiastkiem n-tego stopnia ze średniej arytmetycznej obliczonej dla wartości zmiennych podniesionych do potęgi n.

LICZE NA NAJLEPSZE:)