Odpowiedzi

2010-02-13T19:46:01+01:00
-zagwarantowanie spokoju i ochrony przed zagrożeniami
-rozwój gospodarek państwowych i społeczeństw
-zagwarantowanie poszanowania prawa i spraw ludności i działalność w kierunku zabezpieczenia przyrody przed zanieczyszczeniami i przed zniszczeniem.

1 1 1
2010-02-13T19:46:06+01:00
1. Osiąganie postępu gospodarczego i społecznego poprzez stworzenie obszaru pozbawionego wewnętrznych granic, wzmacnianie spójności ekonomicznej i społecznej oraz ustanowienie unii gospodarczo-walutowej.
2. Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, obejmująca ostateczne ukształtowanie wspólnej polityki obronnej.
3. Wzmacnianie ochrony praw i interesów obywateli państw członkowskich poprzez wprowadzenie obywatelstwa Unii.
4. Rozwijanie współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
5. Prowadzenie działań przez Unię Europejską w dziedzinie badań naukowych.
6. Poprawienie konkurencyjności europejskiej gospodarki, co będzie zarazem sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy.
7. Zagwarantowanie skutecznej realizacji dorobku prawnego w dziedzinie ekologii.
8. Zwiększenie wpływu Unii Europejskiej na sprawy światowe.
9. Pomoc krajom najsłabiej rozwiniętym.
10. Zwalczanie terroryzmu i przestępczości.
11. Poszerzenie Unii o kraje kandydujące z Europy Środkowej i Wschodniej.
1 5 1