1.Wybierz właściwy przymiotnik i przetłumacz zdania:
I often feel bored/boring at school
We were really excited/exciting about the trip to Zakopane
It was a very tired/tiring day
My mum is never pleased/pleasing with what I do
It must be fascinated/ fascinating to be a pilot

3

Odpowiedzi

2010-02-13T20:32:56+01:00
I often feel boring at school.
We were really excited about the trip to Zakopane.
It was a very tiring day.
My mum is never pleased with what I do.
It must be fascinating to be a pilot.
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T20:35:45+01:00
I often feel bored at school. - Często czuję się znudzony w szkole.
We were really excited about the trip to Zakopane. - Byliśmy naprawdę podekscytowani wycieczką do Zakopanego.
It was a very tiring day. - To był bardzo męczący dzień.
My mum is never pleased with what I do. - Moja mama nigdy nie jest zadowolona z tego co robię.
It must be fascinating to be a pilot. - To musi być fascynujące być pilotem.
1 5 1
  • kpok
  • Rozwiązujący
2010-02-13T20:37:19+01:00
1 bored Często czuję się znudzony szkołą
2 excited Byliśmy naprawdę podekscytowani wycieczką do Zakopanego
3 tiring To był bardzo męczący dzień
4 pleased Moja mama nie jest nigdy zadowolona z tego co robię
5 fascinating To musi być fascynujące być pilotem
1 1 1