Zad.16, 17, 18 s.107 MATEMATYKA WOKÓŁ NAS

ZAD.16
średnica koła jest równa 10 cm. Jeżeli promień koła zmiejszymy o 3 cm, to:
a.o ile cm kwadratowych zmniejszy sie pole tego koła?
b. ile razy zmniejszy sie pole tego koła?

ZAD.17
oblicz promień koła, którego pole jest równe 36 π cm kwadratowych/

zad.18
oblicz pole koła, którego obwód jest równy 39,56cm

1

Odpowiedzi

2010-02-14T11:32:36+01:00
Cześć :-)
Zad. 16
a) d = 10 cm, więc r = 5 cm.
π * (5cm)^2 - π * (5 cm - 3 cm)^2 = 25π cm^2 - 4π cm^2 = 21π cm^2
b) π * (5cm)^2 / π * (5 cm - 3 cm)^2 = 25π cm^2 / 4π cm^2 = 6,25 raza
Zad. 17
P = (36π) cm^2
π * r^2 = (36π) cm^2 [dzielimy stronami przez pi; r > 0]
r^2 = 36 cm^2
r = 6 cm
Odp.: Promień tego koła ma długość 6 cm.
Zad. 18
π = ok. 3,14
l = 2πr = 39,56 cm
2πr = 39,56 cm
πr = 19,78 cm [dzielimy stronami przez pi]
r = ok. 6,3 cm
P = πr^2
P = 3,14 * 6,3 cm * 6,3 cm
P = ok. 124,6 cm^2
Odp.: Pole tego koła wynosi ok. 124,6 cm^2.
2 5 2