Odpowiedzi

2010-02-14T11:45:23+01:00
Krew wypływa z lewej komory serca przez aortę.
Zostaje dostarczona tętnicami do tkanek organizmu.
Krew wypływająca z tkanek żyłami niesie ze sobą dwutlenek węgla(krew jest odtlenowana).
Krew trafia do żyły głownej która prowadzi ją do prawego przedsionka serca.
Krew zostaje przeopmpowana do prawej komory serca.
Z prawej komory serca trafia aortą żylną do płuc zostaje dotlenowana i pozbywa sie dwutlenku wegla.
Krew zostaje dostarczona następnie do lewego przedsionka.
Z lewego przedsionka krew dostaje sie do lewej komory serca. Cykl się zamyka.

Krązenie wrotne.
Watroba jest zaopatrywana w tlen żyłą wrotną,ktora także odprowadza z niej dwutlenek węgla do żyły głownej.
3 1 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T11:47:27+01:00
Krew wypływa z serca tętnicami, a wraca żyłami. Im dalej od serca tym ciśnienie krwi jest mniejsze, a w żyłach nawet bliskie zeru.
Ciśnienie wytwarzane przez pulsowanie serca nie wystarcza do przepchnięcia krwi przez cały krwiobieg z powrotem do serca, zwłaszcza wtedy gdy krew musi przebywać drogę w górę. W trakcie przemieszczania się krwi serce wspomaga pulsowanie tętnic, wyposażonych we własną mięśniówkę. Cofaniu się krwi zapobiegają natomiast znajdujące się w żyłach zastawki.
9 4 9
2010-02-14T11:53:57+01:00
DUŻY OBIEG KRWI
Lewa komora serca ---> aorta ---> mniejsze tętnice ---> narządy ciała człowieka ---> żyły ---> żyła głowna dolna i górna ---> prawy przedsionek
MAŁY OBIEG KRWI (Płucny)
Prawa komora ---> pień płucny ---> tętnice płucne---> płuca ---> żyły płucne ---> przedsionek lewy

CYKL PRACY SERCA
Pauza - krew z żył trafia do przedsionków
Skurcz przedsionków - wypychanie porcji krwi do obu komór
Skurcz komór - komory z dużą siłą i silnym strumieniem wtłaczają krew do tętnic

W tętnicach krew płynie pod dużym ciśnieniem, brak w nich zastawek, zazwyczaj natleniona ( z wyjątkiem tętnicy płucnej), małe światło, krew tętnicami płynie z serca do narządów
W żyłach krew płynie pod niskim ciśnieniem, znajdują sie tam zastawki zapobiegające cofaniu się krwi, duże światło, krew żyłami płynie do serca
2 2 2